Projekty badawcze

Innowacyjna przystań komunikacyjna
Adam Walczak, Maciej Zydlewicz

Zadanie:
Budowa innowacyjnej wiaty przystankowej z elektrofiltrem powietrza Elixair powiązanej
z systemem czujników i zdalnego monitorowania skuteczności oczyszczania z pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10.

Cel:
Zaprojektowanie Systemu Oczyszczania Powietrza w Wiacie Przystankowej (System of Nano Climate Spaces) w oparciu o urządzenia oczyszczające powietrze ElixAir tak aby uzyskiwać właściwe parametry powietrza w wiacie z uwzględnieniem dynamicznie zmieniających się czynników: zanieczyszczeń powietrza absorbowanego z zewnątrz/wewnątrz, warunków atmosferycznych na zewnątrz badanego obiektu, zmiany powierzchni otwartych oraz zmiennych warunków atmosferycznych.

Wyniki badań:
Wyniki mają stanowić wytyczne co do konstrukcji wiaty (ilości ścian otwartych/zamkniętych, itp.), ilości urządzeń, lokalizacji montażu czujników i urządzeń oczyszczających.

Przykładowy wykres badań z dnia 25.02.2021