O Ośrodku

Ośrodek Badań i Rozwoju „Save The Planet” sp. z o.o. powstał w styczniu 2021 r. Obszarem zainteresowań naukowych i prac badawczo-wdrożeniowych Ośrodka jest inżynieria środowiska, energetyka oraz inżynieria lądowa i transport. Działalność Ośrodka w tych dyscyplinach jest zorientowana na rozwiązania wspierające ochronę planety Ziemia przed skutkami nieprzemyślanej eksploatacji naturalnych  źródeł energii. OBiR „Save The Planet” rozwiązuje dostrzeżone problemy badawcze w następujących obszarach:

• Budownictwo
• Produkcja materiałów budowlanych
• Ekonomika budownictwa
• Ergonomia
• Ochrona środowiska
• Odnawialne Źródła Energii
• Bezpieczeństwo techniczne
• Łańcuchy i sieci dostaw
• Transport
• Ekonomika i organizacja transportu
• Mobilność

Istotą działania OBiR „Save The Planet” są prace badawcze prowadzone w zakresie osiągania dobrostanu człowieka i ochrony środowiska, na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Kadra naukowo-badawcza Ośrodka oraz szerokie grono partnerów współpracujących z Ośrodkiem, przy wykorzystaniu najnowszych metod badawczych i specjalistycznej aparatury pomiarowej, wspiera rozwój budownictwa, energetyki i transportu poprzez innowacje techniczne, technologiczne i organizacyjne będące w zgodzie z naturą człowieka i z poszanowaniem planety Ziemia.

Ośrodek stosuje wielodziedzinowe rozwiązania obejmujące: projektowanie zrównoważone z zastosowaniem nowych technologii i symulacji we wszystkich fazach cyklu życia obiektów technicznych (środowiskowych, budowlanych i transportowych), ich budowę z zastosowaniem nowych materiałów i innowacji technologicznych i organizacji wytwarzania, ich eksploatacji z zachowaniem zeroenergetyczności i bez emisyjności oraz jego rozwoju o najnowsze rozwiązania techniczne. Ośrodek prowadzi badania i realizuje wdrożenia w zakresie zarządzania budynkiem inteligentnym z wykorzystaniem systemu zarządzania automatyką budynkową (BMS) i zarządzania wieloma inteligentnymi budynkami przy pomocy modułu MetaBMS będącego częścią autorskiej koncepcji systemu zarządzania projektowaniem, budową, eksploatacją i rozwojem Inteligentnego Autonomicznego Środowiska (SZ IAS).